0

My cart

Polityka prywatności

Informacje ogólne

Właścicielem serwisu www.moto-mark.com jest Marek Krasiński prowadzący działalność pod nazwą „MOTO-MARK” Marek Krasiński, ul. Łaska 24, 95-050 Konstantynów Łódzki, zwany dalej Operatorem.
Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. „ciasteczka”).
Poprzez zapisywanie technicznych logów na poziomie serwera www.
Poprzez zapisywanie logów dokumentujących procesy rejestracji usług.

Informacje w formularzach

Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)
Serwis może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
Dane podane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.
Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu kontaktu handlowego.

Informacja o plikach cookies

Serwis korzysta z plików cookies.
Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics.
Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

Udostępnienie danych

Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze strony www.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych powszechnie określonych jako RODO). Informujemy:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest „MOTO-MARK” Marek Krasiński z siedzibą w 95-050 Konstantynów Łódzki, ul. Łaska 24. Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym, niezbędnym do realizacji umowy lub wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów naszej spółki.
2. Państwa dane przetwarzane będą w celu wykonania umowy lub podjęcia działań poprzedzających zawarcie umowy, wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią a w szczególności realizacji umów sprzedaży, zakupów i świadczenia usług, reklamacji, ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń związanych z zawartą przez Państwa umową, rozliczeń księgowych i podatkowych, analizy i statystyk.
3. Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające dane osobowe na podstawie przepisów prawa oraz inne podmioty uczestniczące w realizacji umów a w szczególności organy państwowe, podmioty świadczące usługi prawne, rachunkowe i windykacyjne, podmioty świadczące usługi informatyczne i internetowe .
4. Państwa dane nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, chyba, że przekazanie danych jest koniecznie w celu realizacji umów np. związanych z transportem.
5. Państwa dane będą. przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, do których dane osobowe zostały zebrane lub do których są przetwarzane, przez okres zapewnienia zgodności z obowiązującym prawem a w szczególności prawem podatkowym, obowiązkiem archiwizacji.
6. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania , usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda, mają Państwa prawo do jej wycofania w dowolnym momencie.
Jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy w tym RODO przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Rzeczpospolitej Polskiej jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.
7. Możecie Państwo kontaktować się w sprawie ochrony swoich danych osobowych lub przysługujących praw na adres e-mail: biuro@moto-mark.com, lub pocztą tradycyjną na adres: „MOTO-MARK” Marek Krasiński, 95-050 Konstantynów Łódzki, ul. Łaska 24.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!